— तपाईंले + २ उत्तीर्ण गर्नुभएको छ ?
— तपाईंसँग केही गर्नुपर्छ भन्ने उत्साह र जोसजाँगर छ ?
— तपाईंसँग सामथ्र्य, आत्मविश्वास र इमानदारी छ ?
— तपाईंलाई लेखन, प्रकाशन, लेखाप्रणाली र व्यवस्थापन क्षेत्रमा रुचि छ ?
— तपाईंलाई कम्प्युटरका सामान्य प्रोग्रामहरूका बारेमा थाहा छ ?
— तपाईंले रोजगारीका लागि राम्रो मौका खोज्नुभएको छ ?
छ भने हामीसँग सम्पर्क राख्नुहोस् । तपाईंलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौं ।

शब्दयात्रा प्रकाशन
बनेपा, काभ्रे
दूरभाषाङ्क : ०११–४१५२१५, ९७४१०६२१९०