शब्दयात्रा सम्मान

यस संस्थाले हरेक वर्ष समर्पण गर्ने गरी विभिन्न सोह विधाका सम्मानको स्थापना र समर्पण गर्ने गरेको छ । हरेक ३–३ महिनामा ४–४ वटा सम्मान समर्पण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सार्वजनिक सूचना गरी पाठकहरूबाट नामावली सङ्कलन गरेपछि स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको चयन समिति बनाउने र त्यस समितिले प्राप्त नाउँहरूमध्येबाट चयन गरेको व्यक्तिलाई मात्रै सम्मान गर्ने गरिएको छ ।

Shabdayatra Prakashan @ 2022