शब्दयात्रा प्रकाशनले शब्दयात्रा बहुआयामिक अनुसन्धान प्रतिष्ठानको भौतिक संरचना निर्माण समितिमा च्याङबा (खाइबा) लामालाई मनोनीत गरेको छ । उहाँसमेत समितिमा ७ जना पुग्नुभएको छ ।
आवश्यकताअनुसार थप सदस्यहरू पछि मनोनीत गरिनेछन् ।