शब्दयात्रा प्रकाशनले आगामी मङ्सिर महिनामा सम्मान समर्पण गर्दा अर्को एक विधामा पनि सम्मान थप गरी समर्पण गर्ने भएको छ । थप सम्मानका रूपमा राष्ट्रिय स्तरमा योगदान गर्ने महिला प्रतिभालाई सम्मान गरिनेछ ।
उक्त सम्मानका लागि योग्य महिला प्रतिभाको नाउँ सिफारिस गरी यासम्भव शीघ्र संस्थामा उपलब्ध गराइदिन शब्दयात्रा प्रकाशनले अनुरोध गरेको छ ।
शब्दयात्रा प्रकाशनले यसअघि विभिन्न १६ विधाका सम्मानको स्थापना र आर्थिक व्यवस्थापन गरिसकेको छ ।