१. आफू वा आफ्ना मान्यवरको नाउँमा अक्षयकोष राखी सम्मानको स्थापना
२. ऐतिहासिक महàवका व्यक्ति र पुराताàिवक महàवका वस्तुहरूको अन्वेषण–अनुसन्धान
३. जीवनी, व्यक्तित्व, कृतित्व, योगदान आदिबारेको पुस्तकको लेखन र प्रकाशन
४. स्मारिका, स्मृतिग्रन्थ, अभिनन्दनग्रन्थ आदिका लागि सामग्री–सङ्कलन, सम्पादन र प्रकाशन
५. सङ्घ–संस्थाका मुखपत्र, पत्रिका, प्रतिवेदन, परिचय–पुस्तिका आदिसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य
६. व्यक्तिगत पुस्तक–पत्रिकाको प्रकाशनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य
७. आफ्ना साहित्यिक तथा वाङ्मयिक लेख–रचनाहरूको प्रकाशन
८. पुस्तकको सार्वजनिकीकरण समारोह
९. सम्मानपत्र, कदरपत्र, अभिनन्दनपत्र, प्रशंसापत्र, आभारपत्र आदिको लेखन र निर्माण
१०. तुल, उपहार, निमन्त्रणापत्र, कार्यक्रमको रूपरेखा आदिको तयारी
११. अक्षराङ्कन, अनुवाद र भाषिक शुद्धीकरण
१२. नेपाली भाषा, व्याकरण, लेखन, शुद्धीकरण, सम्पादन, छन्द आदिको प्रशिक्षण

शब्दयात्रा प्रकाशन