समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्री प्रा. डा. प्रेमकुमार खत्रीले ‘घुम्दै जीवनमा फनफनी — कदम ओरालोतिर (भाग दुई)’ र ‘सम्पदा संरक्षणको पक्षमा’ नामका आफ्ना दुई पुस्तक शब्दयात्रा प्रकाशन पुस्तकालयका लागि उपहारस्वरूप प्रदान गर्नुभएको छ । यस सहयोगका लागि प्रा. डा. प्रेमकुमार खत्रीप्रति शब्दयात्रा प्रकाशन पुस्तकालय हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ ।