शब्दयात्रा प्रकाशनले ‘भरत जङ्गमका उपन्यासमा पौरस्त्य नीतिचेतना’ नामक कृति प्रकाशन गर्न लागेको छ । यो अनुसन्धानात्मक कृति हो । डा. कान्ता भट्टराईद्वारा लिखित यो कृति करिब ३ सय पृष्ठको हुनेछ ।