अपरोक्ष अनुभूति

विधा : कवितासङ्ग्रह
अनुवादक : कविप्रसाद प्याकुर्‍याल
प्रकाशनकाल : फागुन २०७१
मूल्य : रु. ५०।–
अनुष्टुप छन्दका एक सय चौवालीस श्लोक रहेको ‘अपरोक्षानुभूति’ लाई नेपालीमा ‘अपरोक्ष अनुभूति’ नाम दिइएको छ । यसमा नित्य र अनित्य वस्तुको परिचय र अवस्था वेदान्तदर्शनका आधारमा स्पष्ट पारिएको छ ।