२१४. अग्रजले कोरेको गोरेटोमा हिँड्दा
२१३. कथाकुथुङ्ग्री
२१२. कुसुमाक्षर
२११. ठुले
२१०. चौध भुवन
२०९. साथीको माया
२०८. एक दिन
२०७. प्रायोजित
Shabdayatra Prakashan @ 2022