वेदकुमारी न्यौपानेको ‘साथीको माया’ नामक प्रस्तुत बालएकाङ्कीसङ्ग्रहभित्र तीनवटा बालएकाङ्की रहेका छन् । तीनैवटा बालएकाङ्की सन्देशमूलक तथा मञ्चन गर्न उपयुक्त छन् । यी बालएकाङ्कीहरू अध्ययन तथा मञ्चन गराउँदा बालबालिका चरित्रवान् हुनेछन्, सामाजिक व्यवहारमा दक्ष हुनेछन्, उनीहरूको आचरण राम्रो हुनेछ र मानवीय भावना भएका सहयोगी बन्नेछन् ।