वेदकुमारी न्यौपानेको प्रस्तुत गीतसङ्ग्रह ‘हराएको किनारा’ मा २०४० सालदेखि २०७७ सालसम्म लेखिएका गीतहरूमध्ये १ सय २७ वटा गीत सङ्कलन गरिएका छन् । ती गीतहरूलाई ६ भागमा बाँडिएको छ — ‘मधुरिमा’ अल्बममा सङ्कलित गीत, गाइएका फुटकर गीत, पत्रिकामा प्रकाशित गीत, राष्ट्रिय गीत, अन्य विषयका गीत र मिति नलेखिएका गीत । गीत लेखिँदाको कालक्रमका आधारमा गीतको क्रम मिलाइएको छ । यसबाट पाठक र समीक्षकलाई गीत र गीतकारका विषयमा बुझ्न सजिलो हुने आशा गरिएको छ ।