शब्दयात्रा प्रकाशनका जग्गादाता कृष्णमणि कुइँकेलले शब्दयात्रा प्रकाशनलाई थप जग्गा दान गर्ने हुनुभएको छ । शब्दयात्रा प्रकाशनको भवन निर्माण गर्ने क्रममा लाग्दा केही जग्गा अपुग हुने सम्भावना देखिएपछि पहिले दान गरेको जग्गासँगै जोडिएको आवश्यक पर्नेजति जग्गा उहाँले शब्दयात्रा प्रकाशनलाई पुनः दान गर्न लाग्नुभएको हो ।
शब्दयात्रा प्रकाशनले उपयुक्त ठह¥याएको दिनमा दानपत्र गरिदिने कुरा कृष्णमणि कुइँकेलले बताउनुभएको छ ।