शब्दयात्रा प्रकाशनबाट ‘अमरज्योति’ नामक खण्डकाव्य प्रकाशित हुन लागेको छ । डा. गोपाल पौड्याल ‘मन्डने’ द्वारा लिखित यो खण्डकाव्य शब्दयात्रा प्रकाशनको १ सय ८२ औँ प्रकाशनपुष्प हो ।