काव्यकार रश्मिराज अज्र्यालद्वारा संस्कृत भाषामा लेखिएको ‘श्रीसत्यनारायणकथामृतम्’ लाई महाकाव्यकार श्रीधर प्याकु¥यालद्वारा पूजाविधिसहित समच्छन्दमा काव्यात्मक अनुवाद गरिएको कृति ‘सत्यनारायण कथामृत’ शब्दयात्रा प्रकाशनबाट प्रकाशित भइरहेको छ । यो कृति प्रकाशित भएपछि श्रीधर प्याकु¥यालद्वारा लिखित ७ र अनूदित ३ समेत जम्मा कृतिको सङ्ख्या १० पुगेको छ । उहाँका सुरुका २ कृतिबाहेक बाँकी सबै कृतिहरू शब्दयात्रा प्रकाशनबाट प्रकाशित भएका हुन् ।
‘सत्यनारायण कथामृत’ लाई शब्दयात्रा प्रकाशनबाट आगामी जेठ ९ गते आयोजना गरिने विशेष समारोहमा सार्वजनिक गरिने भएको छ ।