रुादै नेपालभूमि

विधा : निबन्धसङ्ग्रह
कृतिकार : विकासराज खरेल ‘तराईन’
प्रकाशनकाल : फागुन २०७१
मूल्य : रु. १००।–
‘रुादै नेपालभूमि’ आफ्नो मातृभूमिको दुर्दशा देखेर कृतिकारको हृदयले निकालेको खिन्नतायुक्त आवाज हो । यस कृतिमा नेपाली कसरी नेपाली बनेका अनेपालीबाट पीडित हुादैछन् भन्ने कुरा कृतिकारले देखाउन खोज्नुभएको छ । मातृभूमिको व्यथाबाट व्यथित हुादै उहााले लेख्नुभएको यो कृति पढेर धेरै नेपालीले आफ्नो भावना यस कृतिमा अभिव्यक्त भएको पाउनेछन् ।