शब्दयात्रा प्रकाशनबाट ‘गीता–माली’ पुस्तकको दोस्रो संस्करण प्रकाशन हुने भएको छ । उक्त कृति मुक्ति शर्मा बाबाबाट श्रीमद्भगवद्गीताको कवितात्मक अनुवाद गरी तयार पारिएको हो ।
उक्त पुस्तकको पहिलो संस्करण शब्दयात्रा प्रकाशनको पन्ध्रौँ प्रकाशनपुष्पका गत २०६९ सालको साउन महिनामा प्रकाशित भएको थियो ।