‘गोत्रदर्पण (प्रवरसहितको गोत्रावली)’ अक्षरकर्मी केदारनाथ तिमल्सिनाको छैटौँ कृति हो । यस कृतिमा उहाँले गोत्रहरूको जम्मा सङ्ख्या, ठकुरीको नौ गोत्र र एकतीस जाति, विभिन्न गोत्रका सगोत्री तथा प्रवरहरू, पाँच प्रवर पर्ने गोत्र र सगोत्रीहरू, तीन प्रवर पर्ने गोत्र र सगोत्रीहरू एवं सगोत्री थर–जाति नामावली प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यस पुस्तकबाट उहाँले गोत्र र प्रवरसम्बन्धी जानकारी लिन चाहने पाठकलाई ठूलो गुन लगाउनुभएको छ ।