थोपाथोपामा समुद्र

कवितासङ्ग्रह
योगेन्द्र खत्री
२०६८ असार ११११
७५।–