शब्दयात्रा प्रकाशनबाट २०७९ सालको पहिलो चरणमा समर्पण गरिने निम्नलिखित सम्मानका लागि उपयुक्त व्यक्ति वा संस्थाको नाउँ र योगदानको विवरण यही जेठ १० गतेभित्र [email protected] मा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध छ — १. दानशीलता सम्मान, २. प्रशासनिक महिला प्रतिभा सम्मान, ३. सामाजिक जागरण सम्मान, ४. शिक्षा सम्मान, ५. विज्ञान–प्रविधि सम्मान, ६. स्तम्भकार सम्मान, ७. राष्ट्रझङ्कार सम्मान, ८. शिक्षक सम्मान, ९. नन्दिकेश्वर अधिकारी शोध सम्मान, १०. आयुर्वेद सम्मान ।