शब्दयात्रा प्रकाशनले निकट भविष्यमा नै छन्द प्रशिक्षण शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ । नेपाली साहित्यमा प्रचलित छन्दहरूमा सजिलैसँग कसरी कविता लेख्न सकिन्छ भनेर त्यस शिविरमा सिकाइनेछ । शिविरमा छन्दका साथसाथै नेपाली भाषा–व्याकरणको ज्ञान पनि दिइनेछ ।
छन्दोबद्ध कविता लेख्न चाहने र नेपाली भाषा शुद्ध रूपमा लेख्न चाहने व्यक्तिहरूले शिविरमा सहभागी बन्नका लागि आफ्नो नाम टिपाइदिन शब्दयात्रा प्रकाशनले सबैमा आग्रह गरेको छ ।