शब्दयात्रा प्रकाशनले ‘धनेश्वर भजनमाला’ नामक भजनसङ्ग्रह प्रकाशन गर्न लागेको छ ।
काभ्रे बनेपाका युवा भजनकर्मी सहदीप पलान्चोकेले सङ्कलन गरेका नेपाली, नेवारी र हिन्दी भाषाका १ सय ८ वटा भजनहरूको सङ्ग्रहका रूपमा ‘धनेश्वर भजनमाला’ प्रस्तुत हुनेछ ।