शब्दयात्रा प्रकाशनले यसै वर्षदेखि शारीरिक रूपमा विकलाङ्ग र आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका जेहेन्दार एकजना विद्यार्थीलाई ‘भूप–मुक्ति विकलाङ्ग छात्रवृत्ति’ प्रदान गर्ने भएको हुँदा उपयुक्त छात्रा या छात्रको नाउँ सिफारिस गरिदिन आह्वान गरिएको छ ।