(१) अजय अनुरागी ः (१) २०७६ असार २४, वर्ष ३७, अङ्क १२
(२) अजयशङ्कर नायक ः (१) २०७६ भदौ १०, वर्ष ३७, अङ्क १८
(३) अतहर कमाल मुसलमान ः (१) २०७५ चैत्र ५, वर्ष ३६, अङ्क ४८
(४) अनन्तबहादुर गुरुङ ः १) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९
(५) अनन्त राई ः (१) २०७६ असार २४, वर्ष ३७, अङ्क १२
(६) अनिता भण्डारी पौडेल ः (१) २०७५ फागुन २१, वर्ष ३६, अङ्क ४६ (२) २०७५ फागुन २८, वर्ष ३६, अङ्क ४६ (३) २०७५ चैत्र ५, वर्ष ३६, अङ्क ४८ (४) २०७६ साउन २, वर्ष ३७, अङ्क १७ (५) २०७६ भदौ १०, वर्ष ३७, अङ्क १८ (६) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१ (७) २०७६ मङ्सिर ३, वर्ष ३७, अङ्क ३० (८) २०७६ मङ्सिर १७, वर्ष ३७, अङ्क ३२
(७) अनिलभक्त खरेल ः (१) २०७६ भदौ २४, वर्ष ३७, अङ्क २० (२) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१ (३) २०७६ असोज ७, वर्ष ३७, अङ्क २२ (४) २०७६ असोज २१, वर्ष ३७, अङ्क २४ (५) २०७६ कार्तिक ५, वर्ष ३७, अङ्क २६ (६) २०७६ मङ्सिर १०, वर्ष ३७, अङ्क ३१
(८) अनुपम ढुङ्केल ः (१) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१
(९) अनुप श्रेष्ठ ः (१) २०७६ असार ३, वर्ष ३७, अङ्क ९
(१०) अभिलाषा शर्मा ः (१) २०७५ चैत्र ५, वर्ष ३६, अङ्क ४८
(११) अम्बिका यादव ः (१) २०७६ वैशाख १७, वर्ष ३६, अङ्क ३
(१२) अर्जुन मैनाली ः (१) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३
(१३) अर्जुन लामिछाने ः (१) २०७६ भदौ १७, वर्ष ३७, अङ्क १९
(१४) अशोकचन्द्र धुँजू श्रेष्ठ ः (१) २०७६ जेठ २१, वर्ष ३७, अङ्क ७ (२) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१
(१५) अशोक यादव ः (१) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३
(१६) स्वामी आनन्द अरुण ः (१) २०७६ पुस १, वर्ष ३७, अङ्क ३४
(१७) डा. इन्दुल केसी ः (१) २०७५ चैत्र ५, वर्ष ३६, अङ्क ४८ (२) २०७६ असार १७, वर्ष ३७, अङ्क ११ (३) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३ (४) २०७६ कार्तिक २६, वर्ष ३७, अङ्क २९ (५) २०७६ मङ्सिर २४, वर्ष ३७, अङ्क ३३ (६) २०७६ पुस ८, वर्ष ३७, अङ्क ३५ (७) २०७६ पुस २२, वर्ष ३७, अङ्क ३७ (८) २०७६ पुस २९, वर्ष ३७, अङ्क ३८ (९) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(१८) उद्धवप्रसाद नेपाल ः (१) २०७६ वैशाख १७, वर्ष ३७, अङ्क ३ (२) २०७६ जेठ ७, वर्ष ३७, अङ्क ५
(१९) उद्धवप्रसाद भट्टराई ‘चैतन्यदीप’ ः (१) २०७६ असार १०, वर्ष ३७, अङ्क १० (२) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३ (३) २०७६ असोज १४, वर्ष ३७, अङ्क २३ (४) २०७६ कार्तिक १२, वर्ष ३७, अङ्क २७ (५) २०७६ मङ्सिर ३, वर्ष ३७,अङ्क ३० (६) २०७६ पुस १५, वर्ष ३७, अङ्क ३६ (७) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९
(२०) उद्धव हुमागाई ‘अकेला’ ः (१) २०७६ जेठ २१, वर्ष ३७, अङ्क ७ (२) २०७६ असार १०, वर्ष ३७, अङ्क १० (३) २०७६ असार २४, वर्ष ३७, अङ्क १२ (४) २०७६ साउन १४, वर्ष ३७, अङ्क १५ (५) २०७६ असोज १४, वर्ष ३७, अङ्क २३ (६) २०७६ असोज २१, वर्ष ३७, अङ्क २४ (७) २०७६ कार्तिक २६, वर्ष ३७, अङ्क २९ (८) २०७६ मङ्सिर ३, वर्ष ३७, अङ्क ३०
(२१) उपेन्द्र झा ः (१) २०७६ कार्तिक १९, वर्ष ३७, अङ्क २८ (२) २०७६ पुस २९, वर्ष ३७, अङ्क ३८ (३) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(२२) डा. उमाशङ्कर प्रसाद ः(१) २०७६ असार ३, वर्ष ३७, अङ्क ९
(२३) ऋषिकुमार स्वामी पञ्चशील ः (१) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९
(२४) एकराज भण्डारी ः (१) २०७६ कार्तिक २६, वर्ष ३७, अङ्क २९
(२५) ओतबहादुर खड्का ः (१) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३ (२) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४ (३) २०७६ साउन २१, वर्ष ३७, अङ्क १६ (४) २०७६ साउन २८, वर्ष ३७, अङ्क १७ (५) २०७६ मङसिर १०, वर्ष ३७, अङ्क ३१
(२६) ओमप्रकाश सर्राफ ः (१) २०७५ माघ १५, वर्ष ३६, अङ्क ४२
(२७) कमलबहादुर महत ः (१) २०७६ साउन १४, वर्ष ३७, अङ्क १५
(२८) कल्पना खरेल ः (१) २०७६ कार्तिक ५, वर्ष ३७, अङ्क २६
(२९) कविप्रसाद प्याकुरेल ः (१) २०७५ फागुन २१, वर्ष ३६, अङ्क ४६ (२) २०७५ फागुन २८, वर्ष ३६, अङ्क ४७ (३) २०७५ चैत्र ५, वर्ष ३६, अङ्क ४८ (४) २०७५ चैत्र २६, वर्ष ३६, अङ्क ५१ (५) २०७६ वैशाख ३, वर्ष ३७, अङ्क १ (६) २०७६ वैशाख १७, वर्ष ३७, अङ्क ३ (७) २०७६ वैशाख ३१, वर्ष ३७, अङ्क ४ (८) २०७६ जेठ ७, वर्ष ३७, अङ्क ५ (९) २०७६ जेठ २१, वर्ष ३७, अङ्क ७ (१०) २०७६ जेठ २८, वर्ष ३७, अङ्क ८ (११) २०७६ असार ३, वर्ष ३७, अङ्क ९ (१२) २०७६ असार १०, वर्ष ३७, अङ्क १० (१३) २०७६ असार १७, वर्ष ३७, अङ्क ११ (१४)२०७६ असार २४, वर्ष ३७, अङ्क १२ (१५) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३ (१६) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४ (१७) २०७६ साउन १४, वर्ष ३७, अङ्क १५ (१८) २०७६ साउन २१, वर्ष ३७, अङ्क १६ (१९) २०७६ २८, वर्ष ३७, अङ्क १७ (२०) २०७६ भदौ १०, वर्ष ३७, अङ्क १८ (२१) २०७६ भदौ १७, वर्ष ३७, अङ्क १९ (२२) २०७६ भदौ २४, वर्ष ३७, अङ्क २० (२३) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१ (२४) २०७६ असोज ७, वर्ष ३७, अङ्क २२ (२५) २०७६ असोज १४, वर्ष ३७, अङ्क २३ (२६) २०७६ असोज २१, वर्ष ३७, अङ्क २४ (२७) २०७६ कार्तिक ५, वर्ष ३७, अङ्क २६ (२८) २०७६ कार्तिक १२, वर्ष ३७, अङ्क २७ (२९) २०७६ कार्तिक १९, वर्ष ३७, अङ्क २८ (३०) २०७६ कार्तिक २६, वर्ष ३७, अङ्क २९ (३१)२०७६ मङ्सिर १७, वर्ष ३७, अङ्क ३२ (३२) २०७६ पुस ८, वर्ष ३७, अङ्क ३५ (३३) २०७६ पुस १५, वर्ष ३७, अङ्क ३६ (३६) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९ (३७) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(३०) डा. काशिराज पाण्डे ः (१) २०७६ कार्तिक ५, वर्ष ३७, अङ्क २६
(३१) किरणकृष्ण श्रेष्ठ ः (१) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१
(३२) किरण पौडेल ः (१) २०७६ कार्तिक १९, वर्ष ३७, अङ्क २८
(३३) प्रा. डा. कुलप्रसाद कोइराला ः (१) २०७६ जेठ १४, वर्ष ३७, अङ्क ६
(३४) कुसुम तामाङ ः (१) २०७६ वैशाख १०, वर्ष ३७, अङ्क २
(३५) केदारनाथ तिमल्सिना ः (१) २०७५ चैत्र ५, वर्ष ३६, अङ्क ४८ (२) २०७६ वैशाख ३१, वर्ष ३७, अङ्क ४ (३) २०७६ असार ३, वर्ष ३७, अङ्क ९ (४) २०७६ असार १७, वर्ष ३७, अङ्क ११ (५) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३ (६) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४ (७) २०७६ साउन २१, वर्ष ३७, अङ्क १६ (८) २०७६ साउन २८, वर्ष ३७, अङ्क १७ (९) २०७६ भदौ १०, वर्ष ३७, अङ्क १८ (१०) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१ (११) २०७६ असोज ७, वर्ष ३७, अङ्क २२ (१२) २०७६ असोज २१, वर्ष ३७, अङ्क २४ (१३) २०७६ असोज २८, वर्ष ३७, अङ्क २५ (१४) २०७६ कार्तिक १२, वर्ष ३७, अङ्क २७ (१५) २०७६ मङ्सिर ३, वर्ष ३७, अङ्क ३० (१६) २०७६ मङ्सिर २४, वर्ष ३७, अङ्क ३३ (१७) २०७६ पुस २२, वर्ष ३७, अङ्क ३७ (१८) २०७६ पुस २९, वर्ष ३७, अङ्क ३८
(३६) केदारभक्त माथेमा ः (१) २०७६ असार १७, वर्ष ३७, अङ्क ११
(३७) केशव थापा ः (१) २०७६ पुस २२, वर्ष ३७, अङ्क ३७
(३८) केशवराज पौड्याल ः (१) २०७५ चैत्र २६, वर्ष ३६, अङ्क ५१ (२) २०७६ जेठ २१, वर्ष ३७, अङ्क ७
(३९) कोषराज न्यौपाने ः (१) २०७६ साउन २८, वर्ष ३७, अङ्क १७
(४०) कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान ः (१) २०७६ जेठ १४, वर्ष ३७, अङ्क ६
(४१) कृष्णप्रसाद सिटौला ः (१) २०७६ असोज १४, वर्ष ३७, अङ्क २३
(४२) कृष्णमणि कुइँकेल ः (१) २०७६ जेठ २८, वर्ष ३७, अङ्क ८ (२) २०७६ साउन २८, वर्ष ३७, अङ्क १७ (३) २०७६ कार्तिक २६, वर्ष ३७, अङ्क २९ (४) २०७६ पुस ८, वर्ष ३७, अङ्क ३५
(४३) कृष्णविनोद शर्मा ः (१) २०७५ माघ १५, वर्ष ३६, अङ्क ४२ (२) २०७५ माघ २२, वर्ष ३६, अङ्क ४३ (३) २०७५ चैत्र १९, वर्ष ३६, अङ्क ५० (४) २०७६ वैशाख १०, वर्ष ३७, अङ्क २(५) २०७६ वैशाख ३१, वर्ष ३७, अङ्क ४ (६) २०७६ असार ३, वर्ष ३७, अङ्क ९ (७) २०७६ असार १७, वर्ष ३७, अङ्क ११ (८) २०७६ साउन २१, वर्ष ३७, अङ्क १६ (९) २०७६ साउन २८, वर्ष ३७, अङ्क १७ (१०) २०७६ कार्तिक ५, वर्ष ३७, अङ्क २६
(४४) प्रा. डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइँटेल ः (१) २०७५ चैत्र १९, वर्ष ३६, अङ्क ५० (२) २०७५ चैत्र २६, वर्ष ३६, अङ्क ५० (३) २०७६ वैशाख १७, वर्ष ३७, अङ्क ३ (४) २०७६ जेठ ७, वर्ष ३७, अङ्क ५ (५) २०७६ असोज २८, वर्ष ३७, अङ्क २५ (६) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९
(४५) डा. गङ्गाप्रसाद अकेला ः (१) २०७६ जेठ ७, वर्ष ३७, अङ्क ५
(४६) गङ्गाराम गड्तौला ः (१) २०७६ मङ्सिर १७, वर्ष ३७, अङ्क ३२ (२) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(४७) गणेशबहादुर खत्री ः (१) २०७६ साउन २१, वर्ष ३७, अङ्क १६ (२) २०७६ असोज २८, वर्ष ३७, अङ्क २५ (३) २०७६ पुस १५, वर्ष ३७, अङ्क ३६
(४८) गिरिराजमणि पोखरेल ः (१) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४ (२) २०७६ पुस १, वर्ष ३७, अङ्क ३४
(४९) गीता मञ्जुश्री ः (१) २०७५ माघ १५, वर्ष ३६, अङ्क ४२ (२) २०७५ माघ २२, वर्ष ३६, अङ्क ४३ (३) २०७५ फागुन १४, वर्ष ३६, अङ्क ४५ (४ं) २०७५ फागुन २१, वर्ष ३६, अङ्क ४६ (५) २०७५ चैत्र ५, वर्ष ३६, अङ्क ४८ (६) २०७५ चैत्र १२, वर्ष ३६, अङ्क ४९ (७) २०७६ वैशाख ३, वर्ष ३७, अङ्क १ (८) २०७६ वैशाख १०, वर्ष ३७, अङ्क २ (९) २०७६ वैशाख १७ , वर्ष ३७, अङ्क ३ (१०) २०७६ वैशाख ३१, वर्ष ३७, अङ्क ४ (११) २०७६ जेठ ७, वर्ष ३७, अङ्क ५ (१२) २०७६ असार ३, वर्ष ३७, अङ्क ९ (१३) २०७६ असार २४, वर्ष ३७, अङ्क १२ (१४) २०७६ साउन १४, वर्ष ३७, अङ्क १५ (१५) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१ (१६) २०७६ असोज २८, वर्ष ३७, अङ्क २५ (१७) २०७६ पुस १, वर्ष ३७, अङ्क ३४ (१८) २०७६ पुस ८, वर्ष ३७, अङ्क ३५(१९) २०७६ पुस २२, वर्ष ३७, अङ्क ३७ (२०) २०७६ पुस २९, वर्ष ३७, अङ्क ३८ (२१) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९ (२२) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(५०) गोकुल बाँस्कोटा ः (१) २०७५ चैत्र १९, वर्ष ३६, अङ्क ५०
(५१) गोपाल पराजुली ः (१) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(५२) प्रा. डा. गोपाल शिवाकोटी ः (१) २०७५ माघ १५, वर्ष ३६, अङ्क ४२ (२) २०७५ माघ २२, वर्ष ३६ , अङ्क ४३ (३) २०७५ फागुन ७, वर्ष ३६, अङ्क ४४ (४) २०७५ फागुन २८, वर्ष ३६, अङ्क ४७ (५) २०७५ चैत्र ५, वर्ष ३६, अङ्क ४८ (६) २०७५ चैत्र १२, वर्ष ३६, अङ्क ४९ (७) २०७५ चैत्र १९, वर्ष ३६, अङ्क ५० (८) २०७५ चैत्र २६, वर्ष ३६, अङ्क ५१ (९) २०७६ वैशाख ३, वर्ष ३७, अङ्क १ (१०) २०७६ वैशाख १०, वर्ष ३७, अङ्क २ (११) २०७६ वैशाख १७, वर्ष ३७, अङ्क ३ (१२) २०७६ वैशाख ३१, वर्ष ३७, अङ्क ४ (१३) २०७६ जेठ ७, वर्ष ३७, अङ्क ५ (१४) २०७६ जेठ २१, वर्ष ३७, अङ्क ७
(५३) डा. गोविन्द गजुरेल ः (१) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९
(५४) गोविन्दबहादुर खड्का ः (१) २०७६ वैशाख १०, वर्ष ३६, अङ्क २(२) २०७६ वैशाख १७, वर्ष ३६, अङ्क ३ (३) २०७६ जेठ ७, वर्ष ३६, अङ्क ५ (४) २०७६ असार १०, वर्ष ३६, अङ्क ६ (५) २०७६ साउन १४, वर्ष ३६, अङ्क १५ (६) २०७६ साउन २१, वर्ष ३६, अङ्क १६ (७) २०७६ भदौ २४, वर्ष ३६, अङ्क २० (८) २०७६ असोज १४, वर्ष ३६, अङ्क २३ (९) २०७६ असोज २८, वर्ष ३६, अङ्क २५ (१०) २०७६ कार्तिक ५, वर्ष ३६, अङ्क २६ (११) २०७६ कार्तिक १९, वर्ष ३६, अङ्क २८ (१२) २०७६ मङ्सिर १७, वर्ष ३७, अङ्क ३२ (१३) २०७६ मङ्सिर २४, वर्ष ३७, अङ्क ३३ (१४) २०७६ पुस २२, वर्ष ३७, अङ्क ३७ (१५) २०७६ पुस २९, वर्ष ३७, अङ्क ३८ (१६) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(५५) चन्दन सिंह ः (१) २०७५ चैत्र ५ वर्ष ३६,अङ्क ४८
(५६) चन्द्र खड्का ः (१) २०७६ साउन २१, वर्ष ३७,अङ्क १६
(५७) चन्द्रप्रसाद ढकाल ः (१) २०७६ मङ्सिर २४, वर्ष ३७, अङ्क ३३ (२) २०७६ पुस ८, वर्ष ३७, अङ्क ३५
(५८) चन्द्रबहादुर खड्का ः (१) २०७६ पुस २२, वर्ष ३७, अङ्क ३७
(५९) चन्द्रमणि गौतम ः (१) २०७६ असार १०, वर्ष ३७, अङ्क १० (२) २०७६ असार १७, वर्ष ३७, अङ्क ११ (३) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३ (४) २०७६ साउन २१, वर्ष ३७, अङ्क १६ (५) २०७६ भदौ १०, वर्ष ३७, अङ्क १९ (६) २०७६ मङ्सिर ३, वर्ष ३७, अङ्क ३० (७) २०७६ पुस १, वर्ष ३७, अङ्क ३४ (८)२०७६ पुस २२, वर्ष ३७, अङ्क ३७ (९) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९
(६०) चन्द्रमान सुवाल ः (१) २०७६ असोज २१, वर्ष ३७, अङ्क २४ (२) २०७६ असोज २८, वर्ष ३७, अङ्क २५
(६१) चूडाप्रसाद चौलागाई ः (१) २०७५ माघ १५, वर्ष ३६, अङ्क ४२ (२) २०७५ फागुन ७, वर्ष ३६, अङ्क ४४ (३) २०७५ फागुन १४, वर्ष ३६, अङ्क ४५ (४) २०७५ फागुन २१, वर्ष ३६, अङ्क ४६ (५) २०७५ फागुन २८, वर्ष ३६, अङ्क ४७ (६) २०७५ चैत्र ५, वर्ष ३६ , अङ्क ४८ (७) २०७५ चैत्र १२, वर्ष ३६, अङ्क ४९ (८) २०७५ चैत्र १९, वर्ष ३६, अङ्क ५० (९) २०७५ चैत्र २६ , वर्ष ३६, अङ्क ५१ (१०) २०७६ वैशाख १०, वर्ष ३७, अङ्क १ (११) २०७६ वैशाख १७, वर्ष ३७, अङ्क ३ (१२) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३ (१३) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४ (१४) २०७६ साउन १४, वर्ष ३७, अङ्क १५ (१५) २०७६ साउन २१, वर्ष ३७, अङ्क १६ (१६) २०७६ भदौ २४, वर्ष ३७, अङ्क २० (१७) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१ (१८) २०७६ असोज १४, वर्ष ३७, अङ्क २३ (१९) २०७६ असोज २१ , वर्ष ३७, अङ्क २४ (२०) २०७६ असोज २८, वर्ष ३७, अङ्क २५ (२१) २०७६ कार्तिक २६, वर्ष ३७, अङ्क २९
(६२) चेतनाथ धमला ः (१) २०७६ पुस १५, वर्ष ३७, अङ्क ३६
(६३) छत्र प्रधान ः (१) २०७६ असोज १४, वर्ष ३७, अङ्क २३
(६४) डा. जगमान गुरुङ ः (१) २०७६ जेठ १४, वर्ष ३७, अङ्क ६
(६५) जनकलाल शर्मा ः (१) २०७६ जेठ १४, वर्ष ३७, अङ्क ६
(६६) प्रा. डा. जगदीशचन्द्र रेग्मी ः (१) २०७६ जेठ १४, वर्ष ३७, अङ्क ६
(६७) जीवनचन्द्र कोइराला ः (१) २०७६ वैशाख ३१, वर्ष ३७, अङ्क ४ (२) २०७६ जेठ १४, वर्ष ३७, अङ्क ६
(६८) जीवेश झा ः (१) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४
(६९) प्रा. जूनानाथ पण्डित ः (१) २०७६ जेठ १४, वर्ष ३७, अङ्क ६
(७०) टङ्क मानन्धर ः (१) २०७६ पुस १५, वर्ष ३७, अङ्क ३६
(७१) टीपी शर्मा तिमल्सिना ः (१) २०७५ फगुन २१, वर्ष ३६, अङ्क ४६(२) २०७५ फागुन २८, वर्ष ३६, अङ्क ४७ (३) २०७५ चैत्र ५ वर्ष ३६, अङ्क ४८ (४) २०७५ चैत्र १२, वर्ष ३६ अङ्क ४९ (५) २०७६ बैसाख ३, वर्ष ३७, अङ्क १ (६) २०७६ असार १७ , वर्ष ३७, अङ्क ११ (७) २०७६ साउन १४, वर्ष ३७, अङ्क १५ (८) २०७६ भदौ १०, वर्ष ३७, अङ्क १८
(७२) टेकलाल भारती ः (१) २०७६ पुस १, वर्ष ३७, अङ्क ३४
(७३) ठाकुरप्रसाद पराजुली ः (१) २०७६ जेठ १४, वर्ष ३७, अङ्क ६
(७४) डिलप्रसाद शर्मा ः (१) २०७६ असोज ७, वर्ष ३७, अङ्क २२
(७५) तुलसी गिरी भावुक ः (१) २०७६ साउन २१, वर्ष ३७, अङ्क १६ (२) २०७६ असोज ७, वर्ष ३७, अङ्क २२
(७६) तुयुकाजी ताम्राकार ः (१) २०७६ जेठ ७, वर्ष ३७, अङ्क ५ (२) २०७६ जेठ २८, वर्ष ३७, अङ्क ८
(७७) तेजेश्वरबावु ग्वंगः ः (१) २०७६ असोज २८, वर्ष ३७, अङ्क २५
(७८) दण्डपाणि अधिकारी ः (१) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३
(७९) दामोदर घिमिरे ः (१) २०७५ माघ २२, वर्ष ३६, अङ्क ४३ (२) २०७५ फागुन ७, वर्ष ३६, अङ्क ४४ (३) २०७५ फागुन १४, वर्ष ३६, अङ्क ४५ (४) २०७५ फागुन २१, वर्ष ३६, अङ्क ४६ (५) २०७५ फागुन २८, वर्ष ३६, अङ्क ४७ (६) २०७५ चैत्र ५, वर्ष ३६, अङ्क ४८ (७) २०७५ चैत्र १९, वर्ष ३६, अङ्क ५० (८) २०७५ चैत्र २६, वर्ष ३६, अङ्क ५१ (९) २०७६ वैशाख १०, वर्ष ३७, अङ्क २ (१०) २०७६ वैशाख १७, वर्ष ३७, अङ्क ३ (११) २०७६ वैशाख २४, वर्ष ३७, अङ्क ४ (१२) २०७६ असार १०, वर्ष ३७, अङ्क ९ (१३) २०७६ असार १७, वर्ष ३७, अङ्क ११ (१४) २०७६ साउन २८, वर्ष ३७, अङ्क १७ (१५) २०७६ असोज २१, वर्ष ३७, अङ्क २४ (१६) २०७६ असोज २८, वर्ष ३७, अङ्क २५ (१७) २०७६ कार्तिक १२, वर्ष ३७, अङ्क २७ (१८) २०७६ कार्तिक १९, वर्ष ३६, अङ्क २८ (१९) २०७६ मङ्सिर ३, वर्ष ३७, अङ्क ३० (२०) २०७६ मङ्सिर १०, वर्ष ३७, अङ्क ३१ (२१) २०७६ मङ्सिर १७, वर्ष ३७, अङ्क ३२ (२२) २०७६ पुस १५, वर्ष ३७, अङ्क ३६
(८०) दामोदर पौड्याल ः (१) २०७६ साउन २१, वर्ष ३७, अङ्क १६
(८१) दिलहरि श्रेष्ठ ः (१) २०७६ पुस १, वर्ष ३७, अङ्क ३४
(८२) दिलीपकुमार यादव ः (१) २०७६ वैशाख ३१, वर्ष ३७, अङ्क ४
(८३) दिवाकर बागचन्द ः (१) २०७५ चैत्र १२, वर्ष ३६, अङ्क ४९
(८४) दीपक तिमल्सिना ः (१) २०७५ चैत्र १२, वर्ष ३६, अङ्क ४९ (२) २०७६ असोज ७, वर्ष ३७, अङ्क २२ (३) २०७६ असोज २८, वर्ष ३७, अङ्क २५ (४) २०७६ मङ्सिर ३, वर्ष ३७, अङ्क ३०
(८५) दीपा दाहाल ः (१) २०७६ भदौ २४, वर्ष ३७, अङ्क २०
(८६) दीर्घराज प्रसाई ः (१) २०७६ वैशाख ३, वर्ष ३७, अङ्क १ (२) २०७६ पुस १५, वर्ष ३७, अङ्क ३६ (३) २०७६ पुस २९, वर्ष ३७, अङ्क ३८ (४) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(८७) डा. दुर्गा दाहाल ः (१) २०७६ जेठ २१, वर्ष ३७, अङ्क ७ (२) २०७६ असोज २८, वर्ष ३७, अङ्क २५ (३) २०७६ कार्तिक १२, वर्ष ३७, अङ्क २७
(८८) द्रोणप्रसाद श्रेष्ठ ः (१) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१
(८९) ध्रुव थापा ः (१) २०७६ पुस २२, वर्ष ३७, अङ्क ३७
(९०) ध्रुवराज नेपाल ः (१) २०७६ मङ्सिर १०, वर्ष ३७, अङ्क ३१
(९१) नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ ः (१) २०७६ वैशाख १७, वर्ष ३७, अङ्क ३
(९२) पं. नवराज धिताल ः (१) २०७६ पुस १, वर्ष ३७, अङ्क ३४
(९३) नवीना श्रेष्ठ ः (१) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३ (२) २०७६ कार्तिक २६, वर्ष ३७, अङ्क २९ (३) २०७६ मङ्सिर ३, वर्ष ३७,अङ्क ३०
(९४) नारायण अर्याल ः (१) २०७५ फागुन २१, वर्ष ३६, अङ्क ४६ (२) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१ (३) २०७६ कार्तिक १२, वर्ष ३७, अङ्क २७
(९५) नारायण गाउँले ः (१) २०७६ साउन २१, वर्ष ३७, अङ्क १६
(९६) निमिष झा ः (१) २०७६ पुस ८, वर्ष ३७, अङ्क ३५
(९७) निशा अर्याल ः (१) २०७६ साउन २८, वर्ष ३७, अङ्क १७
(९८) नेहा शर्मा ः (१) २०७६ असोज ७, वर्ष ३७, अङ्क २२
(९९) पदम दाहाल ः (१) २०७५ चैत्र ५, वर्ष ३६, अङ्क ४८ (२) २०७५ चैत्र १९, वर्ष ३६, अङ्क ५० (३) २०७६ वैशाख १०, वर्ष ३७, अङ्क २ (४) २०७६ जेठ ७, वर्ष ३७, अङ्क ५ (५) २०७६ असार १७, वर्ष ३७, अङ्क ११ (६) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३ (७) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४ (८) २०७६ साउन २१, वर्ष ३७, अङ्क १६ (९) २०७६ साउन २८, वर्ष ३७, अङ्क १७ (१०) २०७६ भदौ १०, वर्ष ३७, अङ्क १८ (११) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१ (१२) २०७६ असोज १४, वर्ष ३७, अङ्क २३ (१३) २०७६ असोज २१, वर्ष ३७, अङ्क २४ (१४) २०७६ कार्तिक १२, वर्ष ३७, अङ्क २७ (१५) २०७६ कार्तिक १९, वर्ष ३७, अङ्क २८ (१६) २०७६ कार्तिक २६, वर्ष ३७, अङ्क २९ (१७) २०७६ मङ्सिर १७, वर्ष ३७, अङ्क ३२ (१८)२०७६ मङ्सिर २४, वर्ष ३७, अङ्क ३३ (१९) २०७६ पुस १, वर्ष ३७, अङ्क ३४ (२०) २०७६ पुस ८, वर्ष ३७, अङ्क ३५ (२१) २०७६ पुस २२, वर्ष ३७, अङ्क ३७ (२२) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९ (२३) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(१००) डा. पन्ना थापा ः (१) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(१०१) पशुपतिमान पःमाँ ः (१) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१
(१०२) पारसमान प्रधान ः १) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९
(१०३) प्रा. पीताम्बर अधिकारी ः (१) २०७५ चैत्र ५, वर्ष ३६, अङ्क ४८ (२) २०७६ वैशाख ३, वर्ष ३७ , अङ्क ३ (३) २०७६ वैशाख ३१, वर्ष ३७, अङ्क ४ (४) २०७६ जेठ २८ , वर्ष ३७, अङ्क ८ (५) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३ (६) २०७६ मङ्सिर ३, वर्ष ३७, अङ्क ३०
(१०४) पुण्यवती घले ः (१) २०७६ वैशाख ३, वर्ष ३७, अङ्क १ (२) २०७६ वैशाख १०, वर्ष ३७, अङ्क २ (३) २०७६ वैशाख ३१, वर्ष ३७, अङ्क ४ (४) २०७६ जेठ २१, वर्ष ३७, अङ्क ७ (५) २०७६ जेठ २८, वर्ष ३७, अङ्क ८ (६) २०७६ असार ३, वर्ष ३७, अङ्क ९ (७) २०७६ असार १७, वर्ष ३७, अङ्क ११ (८) २०७६ असार २४, वर्ष ३७, अङ्क १२ (९) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३ (१०) २०७६ साउन १४, वर्ष ३७, अङ्क १५ (११) २०७६ साउन २१, वर्ष ३७, अङ्क १६ (१२) २०७६ साउन २८, वर्ष ३७, अङ्क १७ (१३) २०७६ भदौ १०, वर्ष ३७, अङ्क १८ (१४) २०७६ भदौ १७, वर्ष ३७, अङ्क १९ (१५) २०७६ भदौ २४, वर्ष ३७, अङ्क २० (१६) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१ (१७) २०७६ असोज ७, वर्ष ३७, अङ्क २२ (१८) २०७६ असोज १४, वर्ष ३७, अङ्क २३ (१९) २०७६ असोज २१, वर्ष ३७, अङ्क २४ (२०) २०७६ असोज २८, वर्ष ३७, अङ्क २५ (२१) २०७६ कार्तिक ५, वर्ष ३७, अङ्क २६ (२२) २०७६ कार्तिक १२, वर्ष ३७, अङ्क २७ (२३) २०७६ कार्तिक १९, वर्ष ३७, अङ्क २८ (२४) २०७६ कार्तिक २६, वर्ष ३७, अङ्क २९ (२५)२०७६ मङ्सिर ३, वर्ष ३७, अङ्क ३० (२६) २०७६ मङ्सिर १०, वर्ष ३७, अङ्क ३१ (२७) २०७६ मङ्सिर १७, वर्ष ३७, अङ्क ३२ (२८) २०७६ मङसिर २४,वर्ष ३७, अङ्क ३३ (२९) २०७६ पुस १, वर्ष ३७, अङ्क ३४ (३०) २०७६ पुस ८, वर्ष ३६, अङ्क ३५ (३१) २०७६ पुस १५, वर्ष ३७, अङ्क ३६ (३२) २०७६ पुस २२, वर्ष ३७, अङ्क ३७ (३३) २०७६ पुस २९, वर्ष ३७, अङ्क ३८ (३४) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९ (३५) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(१०५) पूर्ण ओली ः (१) २०७६ असोज १४, वर्ष ३७, अङ्क २३
(१०६) पूर्णप्रसाद श्रेष्ठ ः (१) २०७६ मङ्सिर १०, वर्ष ३७, अङ्क ३१
(१०७) पूर्णबहादुर कार्की ः (१) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३
(१०८) पोष चापागाई ः (१) २०७५ माघ २२, वर्ष ३६, अङ्क ४३ (२) २०७५ फागुन ७, वर्ष ३६, अङ्क ४४ (३) २०७५ फागुन २१, वर्ष ३६, अङ्क ४६ (४) २०७५ फागुन २८, वर्ष ३६, अङ्क ४७ (५) २०७५ चैत्र ५, वर्ष ३६, अङ्क ४८ (६) २०७५ चैत्र १२, वर्ष ३६, अङ्क ४९ (७) २०७५ चैत्र १९, वर्ष ३६, अङ्क ५० (८) २०७५ चैत्र २६, वर्ष ३६, अङ्क ५१ (९) २०७६ वैशाख ३, वर्ष ३७, अङ्क १ (१०) २०७६ वैशाख १०,वर्ष ३७, अङ्क २ (११) २०७६ वैशाख १७, वर्ष ३७, अङ्क ३ (१२) २०७६ वैशाख ३१, वर्ष ३७, अङ्क ४ (१३) २०७६ जेठ ७, वर्ष ३७, अङ्क ५ (१४) २०७६ जेठ २१, वर्ष ३७, अङ्क ७ (१५) २०७६ जेठ २८, वर्ष ३७, अङ्क ८ (१६) २०७६ असार ३, वर्ष ३७, अङ्क ९ (१७) २०७६ असार १०, वर्ष ३७, अङ्क १० (१८) २०७६ असार १७, वर्ष ३७, अङ्क ११ (१९) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३ (२०) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४ (२१) २०७६ साउन १४, वर्ष ३७, अङ्क १५ (२२) २०७६ साउन २१, वर्ष ३७, अङ्क १६ (२३) २०७६ साउन २८, वर्ष ३७, अङ्क १७ (२४) २०७६ भदौ १०, वर्ष ३७, अङ्क १८ (२५) २०७६ भदौ १७,वर्ष ३७, अङ्क १९ (२६) २०७६ भदौ २४, वर्ष ३७, अङ्क २० (२७) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१ (२८) २०७६ असोज ७, वर्ष ३७, अङ्क २२ (३०) २०७६ असोज १४, वर्ष ३७, अङ्क २३ (३१) २०७६ असोज २१, वर्ष ३७, अङ्क २४ (३२) २०७६ असोज २८, वर्ष ३७, अङ्क २५ (३३) २०७६ कार्तिक ५, वर्ष ३७, अङ्क २६ (३४) २०७६ कार्तिक १२, वर्ष ३७, अङ्क २७ (३५) २०७६ कार्तिक १९, वर्ष ३७, अङ्क २८ (३६) २०७६ कार्तिक २६, वर्ष ३७, अङ्क २९ (३७) २०७६ मङ्सिर ३, वर्ष ३७, अङ्क ३० (३८) २०७६ मङ्सिर १०, वर्ष ३७,अङ्क ३१ (३९) २०७६ मङ्सिर १७, वर्ष ३७,अङ्क ३२ (४०) २०७६ मङ्सिर २४, वर्ष ३७, अङ्क ३३ (४१) २०७६ पुस १, वर्ष ३७, अङ्क ३४ (४२) २०७६ पुस ८, वर्ष ३७, अङ्क ३५
(१०९) प्रकाश उज्ज्वल बनेपा ः (१) २०७६ जेठ ७, वर्ष ३७, अङ्क ५ (२) २०७६ असार २४, वर्ष ३७, अङ्क १२ (३) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३ (४) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४
(११०) डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी ः (१) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४
(१११) प्रकाश श्रेष्ठ ः (१) २०७६ वैशाख १०, वर्ष ३७, अङ्क २
(११२) प्रभु शाह ः (१) २०७६ जेठ २१, वर्ष ३७, अङ्क ७
(११३) डा. प्रयागराज शर्मा ः (१) २०७६ जेठ १४, वर्ष ३७, अङ्क ६
(११४) प्रेमकुमार खत्री ः (१) २०७६ जेठ १४, वर्ष ३७, अङ्क ६
(११५) प्रेम वली ढकलपुरे ः (१) २०७५ फागुन २१, वर्ष ३६, अङ्क ४६
(११६) डा. प्रेमसिंह बस्न्यात ः १) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९
(११७) फणीन्द्रराज अधिकारी ः (१) २०७६ असोज २१, वर्ष ३७, अङ्क २४
(११८) बुद्धरत्न मानन्धर ः (१) २०७६ जेठ २८, वर्ष ३७, अङ्क ८ (२) २०७६ असोज १४, वर्ष ३७, अङ्क २३
(११९) बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ः (१) २०७५ चैत्र २६, वर्ष ३६, अङ्क ५१ (२) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४ (३) २०७६ भदौ १०, वर्ष ३७, अङ्क १८ (४) २०७६ भदौ १७, वर्ष ३७, अङ्क १९ (५) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१ (६) २०७६ मङ्सिर १०, वर्ष ३७, अङ्क ३१ (७) २०७६ पुस ८, वर्ष ३७, अङ्क ३५ (८) २०७६ पुस २२, वर्ष ३७, अङ्क ३७
(१२०) बूँद राना ः (१) २०७५ फागुन २१, वर्ष ३६, अङ्क ४६ (२) २०७६ पुस ८, वर्ष ३७, अङ्क ३५
(१२१) बेलप्रसाद श्रेष्ठ ः (१) २०७६ पुस १, वर्ष ३७, अङ्क ३४
(१२२) भरत (१) २०७६ साउन १४, वर्ष ३७, अङ्क १५ (२) २०७६ भदौ १७, वर्ष ३७, अङ्क १९
(१२३) भरत जङ्गम ः (१) २०७६ असार १७, वर्ष ३७, अङ्क ११
(१२४) भवानी पाण्डे ः (१) २०७५ फागुन २१ , वर्ष ३६, अङ्क ४६ (२) २०७६ जेठ २८, वर्ष ३७, अङ्क ८ (३) २०७६ असार १७, वर्ष ३७, अङ्क ११ (४) २०७६ भदौ १७, वर्ष ३७, अङ्क १९ (५) २०७६ असोज १४, वर्ष ३७, अङ्क २३ (६) २०७६ असोज २८, वर्ष ३७, अङ्क २५ (७) २०७६ कार्तिक ५, वर्ष ३७, अङ्क २६ (८) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९ (९) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(१२५) भार्गव उपाध्याय ः (१) २०७६ साउन २८, वर्ष ३७, अङ्क १७ (२) २०७६ कार्तिक ५, वर्ष ३७, अङ्क २७
(१२६) भुलाइ चौधरी ः (१) २०७५ चैत्र १२, वर्ष २६, अङ्क ४९
(१२७) डा. भोला थापा ः ( १) २०७६ मङ्सिर ३, वर्ष ३७, अङ्क ३०
(१२८) मनोजकुमार कर्ण ः (१) २०७६ कार्तिक १२, वर्ष ३७, अङ्क २७ (२) २०७६ मङ्सिर १७, वर्ष ३७, अङ्क ३२ (३) २०७६ पुस ८, वर्ष ३७, अङ्क ३५ (४) २०७६ पुस २२, वर्ष ३७, अङ्क ३७ (५) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९
(१२९) मातृकाप्रसाद कोइराला ः (१) २०७६ जेठ १४, वर्ष ३७, अङ्क ६
(१३०) माधव तिवारी ः (१) २०७५ माघ २२, वर्ष ३६, अङ्क ४३
(१३१) राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे ः (१) २०७६ जेठ १४, वर्ष ३७, अङ्क ६ (२) २०७६ पुस १५, वर्ष ३७, अङ्क ३६
(१३२) डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ ः (१) २०७६ असोज २८, वर्ष ३७, अङ्क २५
(१३३) मीना गुप्ता ः (१) २०७६ असार १०, वर्ष ३७, अङ्क १०
(१३४) मुकुन्दप्रसाद उपाध्याय ः (१) २०७५ माघ १५, वर्ष ३६, अङ्क ४२ (२) २०७५ माघ २२, वर्ष ३६, अङ्क ४३ (३) २०७५ फागुन ७, वर्ष ३६, अङ्क ४४ (४) २०७५ फागुन १४, वर्ष ३६, अङ्क ४५ (५) २०७५ फागुन २१, वर्ष ३६, अङ्क ४६, (६) २०७५ फगुन २८, वर्ष ३६, अङ्क ४७ (७) २०७५ चैत्र ५, वर्ष ३६, अङ्क ४८ (८) २०७५ चैत्र १२, वर्ष ३६, अङ्क ४९ (९) २०७५ चैत्र १९, वर्ष ३६, अङ्क ५० (१०) २०७५ चैत्र २६, वर्ष ३६, अङ्क ५१ (११) २०७६ वैशाख १७, वर्ष ३७, अङ्क ३ (१२) २०७६ वैशाख ३१, वर्ष ३७, अङ्क ४ (१३) २०७६ जेठ ७, वर्ष ३७, अङ्क ५ (१४) २०७६ जेठ २१, वर्ष ३७, अङ्क ७ (१५) २०७६ जेठ २८, वर्ष ३७, अङ्क ८ (१६) २०७६ असार ३, वर्ष ३७, अङ्क ९ (१७) २०७६ असार १०, वर्ष ३७, अङ्क १० (१८) २०७६ असार २४, वर्ष ३७, अङ्क १२ (१९) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३ (२०) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४ (२१) २०७६ साउन १४, वर्ष ३७, अङ्क १५ (२२) २०७६ साउन २१, वर्ष ३७, अङ्क १६ (२३) २०७६ साउन २८, वर्ष ३७, अङ्क १७ (२४) २०७६ भदौ १०, वर्ष ३७, अङ्क १८ (२५) २०७६ भदौ १७, वर्ष ३७, अङ्क १९ (२६) २०७६ भदौ २४, वर्ष ३७, अङ्क २० (२७) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१ (२८) २०७६ असोज ७, वर्ष ३७, अङ्क २२ (२९) २०७६ असोज १४, वर्ष ३७, अङ्क २३ (३०) २०७६ असोज २१, वर्ष ३७, अङ्क २४ (३१)२०७६ कार्तिक ५, वर्ष ३७, अङ्क २६ (३२) २०७६ कार्तिक १२, वर्ष ३७, अङ्क २७ (३३) २०७६ कार्तिक १९, वर्ष ३७, अङ्क २८ (३४) २०७६ पुस २२, वर्ष ३७, अङ्क ३७
(१३५) प्रा. डा. मुकुन्दराज अर्याल (१) २०७६ जेठ १४, वर्ष ३७, अङ्क ६
(१३६) मुकुन्द शर्मा ः (१) २०७६ कार्तिक ५, वर्ष ३७, अङ्क २६
(१३७) मुकुन्दहरि शरणम् ः (१) २०७५ माघ २२, वर्ष ३६, अङ्क ४३ (२) २०७६ असार १७, वर्ष ३७, अङ्क ११ (३) २०७६ असार २४, वर्ष ३७, अङ्क १२
(१३८) मुकेश झा ः (१) २०७६ असोज २८, वर्ष ३७, अङ्क २५
(१३९) मुक्ति शर्मा ः (१) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(१४०) मोदनाथ प्रश्रित ः (१) २०७६ असार १०, वर्ष ३७, अङ्क १०
(१४१) मोहन खड्का ‘हिमशिखर’ ः (१) २०७६ जेठ ७, वर्ष ३७, अङ्क ५
(१४२) मृगेन्द्रकुमार सिंह ः (१) २०७६ जेठ २१, वर्ष ३७, अङ्क ७
(१४३) यमुना थापा ः (१) २०७५ फागुन २८, वर्ष ३६, अङ्क ४७
(१४४) युवराज कार्की ः (१) २०७६ साउन २१, वर्ष ३७, अङ्क १६
(१४५) योगीराज स्वामी कल्याणमित्र ः (१) २०७६ मङ्सिर ३, वर्ष ३७, अङ्क ३०
(१४६) रत्ननिधि रेग्मी ः (१) २०७६ साउन २८, वर्ष ३७, अङ्क १७
(१४७) पं. रमेश अधिकारी ः (१) २०७६ असार १७, वर्ष ३७, अङ्क ११ (२) २०७६ असार २४, वर्ष ३७, अङ्क १२ (३) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३ (४) २०७६ असोज २१, वर्ष ३७, अङ्क २४ (५) २०७६ कार्तिक ५, वर्ष ३७, अङ्क २६ (६) २०७६ कार्तिक १२, वर्ष ३७, अङ्क २७ (७) २०७६ कार्तिक २१, वर्ष ३७, अङ्क २८ (८) २०७६ कार्तिक २६, वर्ष ३७, अङ्क २९ (९) २०७६ मङसिर ३,वर्ष ३७, अङ्क ३० (१०) २०७६ मङ्सिर १०, वर्ष ३७, अङ्क ३१ (११) २०७६ मङ्सिर १७, वर्ष ३७, अङ्क ३२ (१२) २०७६ मङ्सिर २४, वर्ष ३७, अङ्क ३३ (१३) २०७६ पुस १, वर्ष ३७, अङ्क ३४ (१४) २०७६ पुस ८, वर्ष ३७, अङ्क ३५ (१५) २०७६ पुस १५, वर्ष ३७, अङ्क ३६ (१६) २०७६ पुस २२, वर्ष ३७, अङ्क ३७ (१७) २०७६ पुस २९, वर्ष ३७, अङ्क ३८ (१८) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९ (१९) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(१४८) रमेश खकुरेल ः (१) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४ (२) २०७६ साउन १४, वर्ष ३७, अङ्क १५
(१४९) रश्मि हुमागाई ः (१) २०७५ माघ १५, वर्ष ३६, अङ्क ४२ (२) २०७५ माघ २२, वर्ष ३६, अङ्क ४३ (३) २०७५ फागुन ७, वर्ष ३६, अङ्क ४४ (४) २०७५ फागुन १४, वर्ष ३६, अङ्क ४५ (५) २०७५ फागुन २१, वर्ष ३६, अङ्क ४६ (६) २०७५ फागुन २८, वर्ष ३६, अङ्क ४७ (७) २०७५ चैत्र ५, वर्ष ३६, अङ्क ४८ (८) २०७५ चैत्र १२, वर्ष ३६, अङ्क ४९ (९) २०७५ चैत्र १९, वर्ष ३६, अङ्क ५० (१०) २०७५ चैत्र २६, वर्ष ३६, अङ्क ५१ (११) २०७६ वैशाख ३, वर्ष ३७, अङ्क १ (१२) २०७६ वैशाख १०, वर्ष ३७, अङ्क २ (१३) २०७६ वैशाख १७, वर्ष ३७, अङ्क ३ (१४) २०७६ वैशाख ३१, वर्ष ३७, अङ्क ४ (१५) २०७६ जेठ ७, वर्ष ३७, अङ्क ५ (१६) २०७६ जेठ १४, वर्ष ३७, अङ्क ६ (१७) २०७६ जेठ २१, वर्ष ३७, अङ्क ७ (१८) २०७६ जेठ २८, वर्ष ३७, अङ्क ८ (१९) २०७६ असार ३, वर्ष ३७, अङ्क ९ (२०) २०७६ कार्तिक २६, वर्ष ३७, अङ्क २९ (२१) २०७६ मङ्सिर १०, वर्ष ३७, अङ्क ३१ (२२) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(१५०) राकेशकुमार शर्मा ः (१) २०७५ फागुन २८, वर्ष ३६, अङ्क ४७ (२) २०७६ पुस १५, वर्ष ३७, अङ्क ३६
(१५१) राजेन्द्र आचार्य ः (१) २०७६ साउन १४, वर्ष ३७, अङ्क १५
(१५२) राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी ः (१) २०७६ पुस ८, वर्ष ३७, अङ्क ३५ (२) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९
(१५३) डा. राजेश अहिराज ः (१) २०७५ माघ २२, वर्ष ३६, अङ्क ४३ (२) २०७५ फागुन २८, वर्ष ३६, अङ्क ४७, (३) २०७६ भदौ १०, वर्ष ३७, अङ्क १८
(१५४) डा. रामकण्ठ माकजू श्रेष्ठ ः (१) २०७६ मङ्सिर १०, वर्ष ३७, अङ्क ३१ (२) २०७६ पुस ८,वर्ष ३७, अङ्क ३५
(१५५) रामप्रसाद खनाल ः (१) २०७६ असोज २८, वर्ष ३७, अङ्क २५ (२) २०७६ पुस २९, वर्ष ३७, अङ्क ३८ (३) २०७५ फागुन २१, वर्ष ३६, अङ्क ४६ (४) २०७५ फागुन २८, वर्ष ३६, अङ्क ४७
(१५६) प्रा. डा. रामप्रसाद पोखरेल ः (१) २०७६ असोज ७, वर्ष ३७, अङ्क २२
(१५७) रामचन्द्र हुमागाई ः (१) २०७६ भदौ १०, वर्ष ३७, अङ्क १८
(१५८) डा. रामदयाल राकेश ः (१) २०७६ जेठ १४, वर्ष ३७, अङ्क ६
(१५९) रानी शर्मा तिवारी ः (१) २०७६ कार्तिक ५, वर्ष ३७, अङ्क २६
(१६०) डा. रामदेव पण्डित ः (१) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९
(१६१) डा. रामनिवास पाण्डेय ः (१) २०७६ जेठ १४, वर्ष ३७, अङ्क ६
(१६२) रामप्रसाद तिमल्सिना ः (१) २०७६ जेठ २८, वर्ष ३७, अङ्क ८
(१६३) राम लामा अविनाशी ः (१) २०७६ जेठ ७, वर्ष ३७, अङ्क ५
(१६४) रामसुकुल मण्डल ः (१) २०७६ मङ्सिर ३, वर्ष ३७, अङ्क ३०
(१६५) रीक्षा घिमिरे ः (१) २०७५ माघ १५, वर्ष ३६, अङ्क ४२ (२) २०७६ असार ३, वर्ष ३७, अङ्क ९ (३) २०७६ असार १०, वर्ष ३७, अङ्क १० (४) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४
(१६६) रोजनाथ लुइँटेल ः (१) २०७६ असार १७, वर्ष ३७, अङ्क ११
(१६७) इ. रोशन मञ्जुश्री ः (१) २०७६ असार २४, वर्ष ३७, अङ्क १२ (२) २०७६ पुस ८, वर्ष ३७, अङ्क ३५
(१६८) लखन चौधरी ः (१) २०७५ चैत्र १९, वर्ष ३६, अङ्क ५०
(१६९) लक्ष्मीविलास कोइराला ः (१) २०७६ भदौ २४, वर्ष ३७, अङ्क २०
(१७०) प्रा. लालानाथ सुवेदी ः (१) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९
(१७१) लीलाराज दाहाल ः (१) २०७६ भदौ २४, वर्ष ३७, अङ्क २० (२) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१ (३) २०७६ असोज १४, वर्ष ३७, अङ्क २३ (४) २०७६ असोज २१, वर्ष ३७, अङ्क २४
(१७२) लीलेश यादव ः (१) २०७६ कार्तिक २६, वर्ष ३७, अङ्क २९
(१७३) लोकेन्द्र ढकाल ः (१) २०७६ जेठ २८, वर्ष ३७, अङ्क ८
(१७४) डा. विकास अधिकारी ः (१) २०७६ पुस २९, वर्ष ३७, अङ्क ३८ (२) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(१७५) विनोद रोका ः (१) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(१७६) विपिन आचार्य ः (१) २०७५ चैत्र २६, वर्ष ३६, अङ्क ५१
(१७७) विमला तिमल्सिना ः (१) २०७५ फागुन २१ वर्ष ३६, अङ्क ४६
(१७८) डा. विष्णु सापकोटा ः (१) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(१७९) शङ्कर फागो ः (१) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३
(१८०) शारदाप्रसाद शर्मा ः (१) २०७५ चैत्त ५, वर्ष ३६, अङ्क ४८ (२) २०७५ चैत्र १२, वर्ष ३६, अङ्क ४९ (३) २०७५ चैत्र १९, वर्ष ३६, अङ्क ५० (४) २०७६ वैशाख ३, वर्ष ३७, अङ्क १ (५) २०७६ वैशाख १७, वर्ष ३७, अङ्क ३ (६) २०७६ वैशाख ३१, वर्ष ३७, अङ्क ४ (७) २०७६ जेठ ७, वर्ष ३७, अङ्क ५ (८) २०७६ जेठ २१, वर्ष ३७, अङ्क ७ (९) २०७६ असार ३, वर्ष ३७, अङ्क ९ (१०) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३ (११) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४ (१२) २०७६ पुस ८, वर्ष ३७, अङ्क ३५
(१८१) शिव बन्जारा ः (१) २०७५ माघ २२, वर्ष ३६, अङ्क ४३ (२) २०७६ जेठ २८, वर्ष ३७, अङ्क ८ (३) २०७६ भदौ १७, वर्ष ३७, अङ्क १९ (४) २०७६ पुस २२, वर्ष ३७, अङ्क ३७
(१८२) शिवभक्त ढकाल ः (१) २०७६ असार १७, वर्ष ३७, अङ्क ११
(१८३) श्यामप्रसाद शर्मा ः (१) २०७६ जेठ १४, वर्ष ३७, अङ्क ६
(१८४) श्रद्धा केसी ः (१) २०७६ असोज ७, वर्ष ३७, अङ्क २२
(१८५) श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम ः (१) २०७६ असोज ७, वर्ष ३७, अङ्क २२
(१८६) सङ्गीता केसी ः (१) २०७६ असार १०, वर्ष ३७, अङ्क १० (२) २०७६ असार १७, वर्ष ३७, अङ्क ११ (३) २०७६ असार २४, वर्ष ३७, अङ्क १२ (४) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३ (५) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४ (६) २०७६ साउन १४, वर्ष ३७, अङ्क १५ (७) २०७६ साउन २१, वर्ष ३७, अङ्क १६ (८) २०७६ साउन २८, वर्ष ३७, अङ्क १७ (९) २०७६ भदौ १७, वर्ष ३७, अङ्क १९ (१०) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१ (११) २०७६ असोज ७, वर्ष ३७, अङ्क २२ (१२) २०७६ असोज १४, वर्ष ३७, अङ्क २३ (१३) २०७६ पुस २९, वर्ष ३७, अङ्क ३८
(१८७) सङ्गीता रेग्मी ः (१) २०७६ साउन २८, वर्ष ३७, अङ्क १७ (२) २०७६ भदौ १७, वर्ष ३७, अङ्क १९ (३) २०७६ असोज ७, वर्ष ३७, अङ्क २२, (४) २०७६ अशोज २१, वर्ष ३७, अङ्क २४ (५) २०७६ मङ्सिर १७, वर्ष ३७, अङ्क ३२
(१८८) डा. सत्यमोहन जोशी ः (१) २०७६ जेठ १४, वर्ष ३७, अङ्क ६ (२) २०७६ पुस १५, वर्ष ३७, अङ्क ३६
(१८९) सन्तोषजङ्ग मल्ल ः (१) २०७६ पुस १५, वर्ष ३७, अङ्क ३६
(१९०) सन्तोष मेहता ः (१) २०७५ चैत्र १२, वर्ष ३६, अङ्क ४९
(१९१) सम्झना पौडेल ः (१) २०७६ भदौ १०, वर्ष ३७, अङ्क १८
(१९२) सरला गौतम ः (१) २०७६ साउन १४, वर्ष ३७, अङ्क १५
(१९३) सरस्वती शर्मा सुवेदी ः (१) २०७६ असार २४, वर्ष ३७, अङ्क १२ (२) २०७६ मङ्सिर १०, वर्ष ३७, अङ्क ३१
(१९४) सविता शर्मा ः (१) २०७५ चैत्र ५, वर्ष ३६, अङ्क ४८
(१९५) सहदीप पलान्चोके ः (१) २०७५ माघ २२, वर्ष ३६, अङ्क ४३ (२) २०७५ फागुन १४, वर्ष ३६, अङ्क ४५ (३) २०७५ फागुन २८ , वर्ष ३६, अङ्क ४७ (४) २०७५ चैत्र ५, वर्ष ३६, अङ्क ४८ (५) २०७५ चैत्र १९, वर्ष ३६, अङ्क ५० (६) २०७६ वैशाख ३, वर्ष ३७, अङ्क १ (७) २०७६ वैशाख १७, वर्ष ३७ , अङ्क ३ (८) २०७६ वैशाख ३१, वर्ष ३७, अङ्क ४ (९) २०७६ जेठ ७, वर्ष ३७, अङ्क ५ (१०) २०७६ असार ३, वर्ष ३७, अङ्क ९ (११) २०७६ असार १०, वर्ष ३७ , अङ्क १० (१२) २०७६ असार १७, वर्ष ३७ , अङ्क ११ (१३) २०७६ असार २४, वर्ष ३७, अङ्क १२ (१३) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३ (१४) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४ (१५) २०७६ साउन १४, वर्ष ३७, अङ्क १५ (१६) २०७६ साउन २१, वर्ष ३७, अङ्क १६ (१७) २०७६ साउन २८, वर्ष ३७, अङ्क १७ (१८) २०७६ भदौ १०, वर्ष ३७, अङ्क १८ (१९) २०७६ भदौ १७, वर्ष ३७, अङ्क १९ (२०) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१ (२१) २०७६ असोज २१, वर्ष ३७, अङ्क २४
(१९६) साइने मारिया किएल्डस ः (१) २०७६ असोज ७, वर्ष ३७, अङ्क २२
(१९७) साधुराम गिरी ः (१) २०७५ चैत्र २६, वर्ष ३६, अङ्क ५१ (२) २०७६ वैशाख १०, वर्ष ३७, अङ्क २ (३) २०७६ वैशाख ३१, वर्ष ३७, अङ्क ४ (४) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(१९८) सावित्री जङ्गम थापा ः (१) २०७६ मङ्सिर १०, वर्ष ३७, अङ्क ३१
(१९९) सिमोना बस्नेत ः (१) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४
(२००) सीके लाल ः (१) २०७६ पुस १, वर्ष ३७, अङ्क ३४
(२०१) सुजाता पोखरेल ः (१) २०७६ असार १०, वर्ष ३७, अङ्क १२०
(२०२) सुनील खड्का ः (१) २०७६ असार २४, वर्ष ३७, अङ्क १२
(२०३) सुनील सापकोटा ः (१) २०७६ वैशाख ३, वर्ष ३७, अङ्क १ (२) २०७६ वैशाख १०, वर्ष ३७, अङ्क २ (३) २०७६ वैशाख ३१, वर्ष ३७, अङ्क ४ (४) २०७६ जेठ ७, वर्ष ३७, अङ्क ५ (५) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४ (६) २०७६ भदौ १०, वर्ष ३७, अङ्क १८ (७) २०७६ भदौ १७, वर्ष ३७, अङ्क १९ (८) २०७६ भदौ २४ , वर्ष ३७, अङ्क २० (९) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१ (१०) २०७६ असोज १४, वर्ष ३७, अङ्क २३ (११) २०७६ असोज २१, वर्ष ३७, अङ्क २४ (१२) २०७६ कार्तिक ५, वर्ष ३७, अङ्क २६ (१३) २०७६, कार्तिक १२, वर्ष ३७, अङ्क २७ (१४) २०७६ कार्तिक १९, वर्ष ३७, अङ्क २८ (१५) २०७६ कार्तिक २६, वर्ष ३७, अङ्क २९ (१६) २०७६ मङ्सिर ३, वर्ष ३७, अङ्क ३० (१७) २०७६ मङ्सिर १०, वर्ष ३७, अङ्क ३१ (१८) २०७६ मङ्सिर २४, वर्ष ३७, अङ्क ३३ (१९) २०७६ पुस ८, वर्ष ३७, अङ्क ३५ (२०) २०७६ पुस १५, वर्ष ३७, अङ्क ३६ (२१) २०७६ पुस २२, वर्ष ३७, अङ्क ३७ (२२) २०७६ पुस २९, वर्ष ३७, अङ्क ३८ (२३) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९ (२४) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(२०४) सुभद्रा दाहाल ः (१) २०७५ चैत्र २६, वर्ष ३६, अङ्क ५१
(२०५) सुमन शाही ठकुरी ः (१) २०७६ असार २४, वर्ष ३७, अङ्क १२
(२०६) डा. सुरेन्द्र केसी ः (१) २०७६ जेठ २८,वर्ष ३७, अङ्क ८
(२०७) प्रा. सुरेशराज चालिसे ः (१) २०७५ चैत्र ५, वर्ष ३६,अङ्क ४८ (२) २०७५ चैत्र २६, वर्ष ३६, अङ्क ५१ (३) २०७६ वैशाख १७, वर्ष ३७, अङ्क ३ (४) २०७६ असार १०, वर्ष ३७, अङ्क १० (५) २०७६ असार १७, वर्ष ३७, अङ्क ११ (६) २०७६ असार २४, वर्ष ३७, अङ्क १२ (७) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३ (८) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४ (९) २०७६ साउन १४, वर्ष ३७, अङ्क १५ (१०) २०७६ साउन २१, वर्ष ३७, अङ्क १६ (११) २०७६ साउन २८, वर्ष ३७, अङ्क १७ (१२) २०७६ भदौ १०, वर्ष ३७, अङ्क १८ (१३) २०७६ भदौ १७, वर्ष ३७, अङ्क १९ (१४) २०७६ भदौ २४, वर्ष ३७, अङ्क २० (१५) २०७६ मङसिर ३,वर्ष ३७, अङ्क ३० (१६) २०७६ मङ्सिर १०, वर्ष ३७, अङ्क ३१ (१७) २०७६ मङ्सिर १७, वर्ष ३७, अङ्क ३२ (१८) २०७६ मङ्सिर २४, वर्ष ३७, अङ्क ३३ (१९) २०७६ पुस १, वर्ष ३७, अङ्क ३४ (२०) २०७६ पुस ८, वर्ष ३७, अङ्क ३५ (२१) २०७६ पुस १५, वर्ष ३७, अङ्क ३६ (२२) २०७६ पुस २२, वर्ष ३७, अङ्क ३७ (२३) २०७६ पुस २९, वर्ष ३७, अङ्क ३८ (२४) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९ (२५) २०७६ माघ १४, वर्ष ३७, अङ्क ४०
(२०८) डा. सुरेशराज शर्मा ः (१) २०७५ चैत्र ५, वर्ष ३६, अङ्क ४८ (२) २०७६ असार १०, वर्ष ३७, अङ्क १० (३) २०७६ मङ्सिर २४, वर्ष ३७, अङ्क ३३ (४) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९
(२०९) सुशील पन्त ः (१) २०७६ असार १७, वर्ष ३७, अङ्क ११
(२१०) सूर्यविक्रम ज्ञवाली ः (१) २०७६ जेठ १४, वर्ष ३७, अङ्क ६
(२११) हरिगोपाल प्रधान ः (१) २०७६ जेठ २८, वर्ष ३७, अङ्क ८ (२) २०७६ असार ३, वर्ष ३७, अङ्क ९ (३) २०७६ असार १७, वर्ष ३७, अङ्क ११ (४) २०७६ असार २४, वर्ष ३७, अङ्क १२ (५) २०७६ असार ३१, वर्ष ३७, अङ्क १३ (६) २०७६ असोज ७, वर्ष ३७, अङ्क २२ (७) २०७६ कार्तिक २६, वर्ष ३७, अङ्क २९
(२१२) हरिनारायण पण्डित ः (१) २०७६ जेठ २१, वर्ष ३७, अङ्क ७
(२१३) हरि मञ्जुश्री ः (१) २०७५ फागुन १४, वर्ष ३६, अङ्क ४५ (२) २०७५ फागुन २१, वर्ष ३६, अङ्क ४६ (३) २०७५ चैत्र २६, वर्ष ३६, अङ्क ५१ (४) २०७६ वैशाख ३१, वर्ष ३७, अङ्क ४ (५) २०७६ जेठ १५, वर्ष ३७ , अङ्क ६ (७) २०७६ असार ३, वर्ष ३७, अङ्क ७ (८) २०७६ असार १०, वर्ष ३७, अङ्क ८ (९) २०७६ साउन ७, वर्ष ३७, अङ्क १४ (१०) २०७६ भदौ १०, वर्ष ३७, अङ्क १८ (११) २०७६ भदौ १७, वर्ष ३७, अङ्क १९ (१२) २०७६ भदौ ३१, वर्ष ३७, अङ्क २१ (१३) २०७६ असोज १४, वर्ष ३७, अङ्क २३ (१४) २०७६ कार्तिक ५, वर्ष ३७, अङ्क २६ (१५) २०७६ कार्तिक १२, वर्ष ३७, अङ्क २७ (१६) २०७६ कार्तिक १९, वर्ष ३७, अङ्क २८ (१७) २०७६ मङ्सिर २४, वर्ष ३७, अङ्क ३३ (१८) २०७६ पुस १, वर्ष ३७, अङ्क ३४ (१९) २०७६ पुस ८, वर्ष ३७, अङ्क ३५ (२०) २०७६ पुस १५, वर्ष ३७, अङ्क ३६ (२१) २०७६ पुस २२, वर्ष ३७, अङ्क ३७ (२२) २०७६ माघ ७, वर्ष ३७, अङ्क ३९
(२१४) प्रा. डा. हरिश्चन्द्र न्यौपाने ः (१) २०७६ भदौ २४, वर्ष ३७, अङ्क २०
(२१५) हाइडी ओस्टेसागर्ड ः (१) २०७६ असोज ७, वर्ष ३७, अङ्क २२
(२१६) डा. हेमराज काफ्ले ः (१) २०७५ चैत्र ५, वर्ष ३६, अङ्क ४८ (२) २०७६ साउन २८, वर्ष ३७, अङ्क १७ (३) २०७६ भदौ २४, वर्ष ३७, अङ्क २० (४) २०७६ असोज ७, वर्ष ३७, अङ्क २२ (५) २०७६ असोज २१, वर्ष ३७, अङ्क २४ (६) २०७६ कार्तिक १९, वर्ष ३७, अङ्क २८ (७) २०७६ पुस १, वर्ष ३७, अङ्क ३४
(२१७) ज्ञानकाजी मानन्धर ः (१)२०७६ असार ३, वर्ष ३७, अङ्क ९
(२१८) ज्ञानेन्द्रराज अधिकारी ः (१) २०७७६ पुस २२, वर्ष ३७, अङ्क ३७