कपिलवस्तुमा भगवान्

(नाटक)
ज्ञानकाजी मानन्धर
२०७० भदौ
११११
७५।–