१६९. नजोडिएको सम्बन्ध (उपन्यास)

माधवप्रसाद चापागाईंको ‘नजोडिएको सम्बन्ध’ (उपन्यास) मनोवैज्ञानिक विषवस्तुमा आधारित छ । नारी र पुरुषको यौन वृत्तिलाई अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले केलाएको यो उपन्यास नारी र पुरुषबीच गुजुल्टो परेको मनोविज्ञानमा आधारित छ । नारीलाई हेर्ने पुरुषको द्वैध दृष्टिकोण र पुरुषलाई हेर्ने नारीको द्वैध दृष्टिकोण यस उपन्यासमा सुन्दर ढङ्गमा प्रस्तुत भएको छ ।