शब्द र चित्रमा द्रोणप्रसाद श्रेष्ठ

‘शब्द र चित्रमा द्रोणप्रसाद श्रेष्ठ’ नामक २४ पृष्ठको रङ्गीन पुस्तिका शब्दयात्रा प्रकाशनबाट प्रकाशित १२५ औँ प्रकाशनपुष्प हो । यो पुस्तिका शब्दयात्रा प्रकाशनका लागि सम्मान र छात्रवृत्तिका लागि अक्षयकोषको व्यवथा गरिदिने, सालिकका लागि अर्थसङ्कलन गरिदिने र पुस्तक प्रकाशन गर्ने मौका दिने द्रोणप्रसाद श्रेष्ठका विषयमा गीता मञ्जुश्रीले लेख्नुभएको हो । यो पुस्तिका उपयुक्त लागेको पात्रलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।