शब्दयात्रा प्रकाशनबाट पुस्तक प्रकाशन गराउनुभएका लेखकहरूले आफ्ना कृतिहरू वेबसाइटमा राख्न चाहनुभएको छ भने संस्थामा सम्पर्क राख्न अनुरोध छ ।
डा. इन्दुल केसी, कविप्रसाद प्याकु¥याल, पोष चापागाईं र हरि मञ्जुश्रीका विषयमा साहित्यिक अध्ययन गर्नुपरे sypublication.com.np बाट गर्न सकिन्छ ।

शब्दयात्रा प्रकाशन