पुर्खाका पाइलाहरू

(वंशविवरण)
भरतराज महत
२०६९ कार्तिक
५००
१५०।–