आगामी २०७५ जेठ महिनामा यस संस्थाबाट निम्नलिखित विधाका सम्मानहरू समर्पण गर्नुपर्ने भएकाले उपयुक्त व्यक्ति वा संस्थाको नाम र योगदानको विवरण उपलब्ध गराइदिन इच्छुक सबैमा अनुरोध छ ।
१. शब्दयात्रा शोध सम्मान (नन्दिकेश्वर अधिकारीका विषयमा शोध गर्ने व्यक्ति), २. शब्दयात्रा सिर्जना सम्मान (शब्दयात्रा प्रकाशनबाट २०७४ सालभरिमा प्रकाशित पुस्तकहरूमध्ये उत्कृष्ट लागेको पुस्तक), ३. शब्दयात्रा सामाजिक जागरण सम्मान (सामाजिक जागरणका क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान गरेको व्यक्ति वा संस्था), ४. शब्दयात्रा शिक्षक सम्मान (उत्कृष्ट योगदान गरेको शिक्षक), ५. शब्दयात्रा राष्ट्रझङ्कार सम्मान (कुनै पनि क्षेत्रबाट राष्ट्रिय महàवको योगदान पु¥याएको व्यक्ति), ६. शब्दयात्रा प्रशासनिक महिला प्रतिभा सम्मान (प्रशासक भएर अन्य क्षेत्रमा पनि योगदान गरेकी महिला) ।

शब्दयात्रा प्रकाशन
बनेपा, काभ्रे