१५४. The Man Behind Dhulikhel

यो पुस्तक ग्रन्थसम्पादक हरि मञ्जुश्रीले धुलिखेलका रूपान्तरक तथा जनपरिचालक समाजसेवी बेलप्रसाद श्रेष्ठका विषयमा सम्पादन गरी प्रकाशन गराएको ‘धुलिखेलका सारथि बेलप्रसाद श्रेष्ठ’ (अभिनन्दनग्रन्थ) मा प्रकाशित नेपाली भाषाका लेखहरूमध्ये केही लेखहरूलाई अङ्ग्रेजी भाषा अनुवाद गराई र केही लेखहरू थपी सम्पादन गरेर प्रकाशन गरिएको पुस्तक हो । यसमा बेलप्रसाद श्रेष्ठका विषयमा लेखिएका २५ वटा लेख राखिएका छन् ।