मौन राजनीतिज्ञ

विधा : प्रतिवेदन
सम्पादक : हरि मञ्जुश्री
प्रकाशनकाल : भदौ २०७२
मूल्य : रु. १००।–
यो पुस्तक समग्रमा भीमबहादुर तामाङद्वारा प्रस्तुत ‘पहिचान भेटिने र जातीय द्धन्द मेटिने’ प्रतिवेदनमा आधारित छ ।