नेपाली पत्रकारितामा निर्भीक

(अभिनन्दनग्रन्थ)
सं. हरि मञ्जुश्री
२०७० माघ
१०००
१,०००।–