तिमीलाई नमोनम:

(कवितासङ्ग्रह)
कविप्रसाद प्याकुर्‍याल
२०७१ भदौ
५००
१५०।–