घाउ नसम्झाऊ

(गजलसङ्ग्रह)
रुक्मिणी सिग्देल
२०७० भदौ
५००
१००।–