शब्दयात्रा प्रकाशनले आगामी २०७६ सालको जेठ महिनामा विभिन्न ६ विधाका सम्मानहरू समर्पण गर्न योग्य व्यक्ति अथवा संस्थाहरूको चयन गर्न सम्मान्य व्यक्तित्व चयन समितिको गठन गरेको छ ।
तीन सदस्यीय उक्त समितिमा श्रीमती सविता अर्याल संयोजक तथा गोविन्दबहादुर खड्का र रामप्रसाद तिमल्सिना सदस्य रहनुभएको छ । उक्त समितिले सम्मानका लागि सिफारिस प्राप्त भएका व्यक्ति अथवा संस्थाहरूमध्येबाट उपयुक्त व्यक्ति अथवा संस्थाको चयन गर्नेछ ।
२०७६ सालमा समर्पण गरिने १८ विधाका सम्मानहरूमध्ये जेठ महिनामा शब्दयात्रा प्रशासनिक महिला प्रतिभा सम्मान, शब्दयात्रा राष्ट्रझङ्कार सम्मान, शब्दयात्रा नन्दिकेश्वर अधिकारी शोध सम्मान, शब्दयात्रा सिर्जना सम्मान, शब्दयात्रा शिक्षक सम्मान र शब्दयात्रा सामाजिक जागरण सम्मान समर्पण गरिनेछन् ।